თერმოსი ონკანით 5 ლიტრიანი.

თერმოსი ონკანით 5 ლიტრიანი.

ფასი: 35 GEL| საწყობში:

თერმოსი ონკანით 8 ნლიტრიანი.

თერმოსი ონკანით  8 ნლიტრიანი.

ფასი: 40 GEL| საწყობში:

თერმოსი ონკანით 11 ლიტრიანი.

თერმოსი ონკანით 11 ლიტრიანი.

ფასი: 38 GEL| საწყობში:

თერმოსი ყუთი 7.5 ლიტირიანი.

თერმოსი ყუთი 7.5 ლიტირიანი.

ფასი: 40 GEL| საწყობში:

თერმოსი ყუთი 11 ლიტირიანი.

თერმოსი ყუთი 11 ლიტირიანი.

ფასი: 50 GEL| საწყობში:

თერმოსი ყუთი 25 ლიტრიანი.

თერმოსი ყუთი 25 ლიტრიანი.

ფასი: 70 GEL| საწყობში:

თერმოსი ყუთი 32 ლიტრიანი.

თერმოსი ყუთი 32 ლიტრიანი.

ფასი: 80 GEL| საწყობში:

თერმოსი ყუთი 60 ლიტირიანი.

თერმოსი ყუთი 60 ლიტირიანი.

ფასი: 160 GEL| საწყობში:

ფარანი

ფარანი

ფასი: 10 GEL| საწყობში:

თავის ფარანი

თავის ფარანი

საწყობში:

თავის ფარანი

თავის ფარანი

ფასი: 22 GEL| საწყობში: